marți, 18 septembrie 2012

Sălajul turistic (14) - Porolissum


Complexul Arheologic Porolissum, este localizat în perimetrul localității Moigrad din comuna Mirșid. Distanța față de municipiul Zalău, reședința județului Sălaj este de aproximativ 15 kilometri, ceea ce explică încercările oficialităților locale zălăuane de a face din Porolissum, un brand turistic al Zălăului.

Potrivit informațiilor de pe site-ul oficial al Complexului arheologic – căci despre un complex este vorba – acesta este format dintr-un centru preistoric și dacic situat pe Măgura Moigrad precum și fortificații romane: șanțuri și ziduri de apărare, două castre, așezarea urbană a castrului mare – vicus militar, municipiul roman Porolissum, amfiteatru roman. Toate acestea fac din Porolissum un important centru militar și urban, ceea ce va deveni capitala provinciei Dacia Porolissensis, organizată de împăratul Hadrian (urmașul lui Traian) în anul 123.

Următoarele date sunt importante în istoria Porolissum-ului:
- anterior cuceririi romane exista o cetate dacică, pe Măgura Moigradului având numele Porolisso. De asemenea existau fortificații care apărau Poarta Meseșană – cum este numită trecătoarea Valea Ortelecului ce constituia principale cale de acces ce făcea legătura între Transilvania centrală și nordică și zona Tisei Superioare.
- anul 106: orașul a fost fondat de către împăratul Traian, conform unei diplome militare găsite aici. Inițial aici a fost construită o bază militară care să facă parte dintr-un sistem complex de castre (Bologa – Resculum, Buciumi, Românași – Largiana, Romita – Certiae, Moigrad – Porolissum și Tihău). Cuceritorii romani au conturat și organizat frontiera (limesul) care delimita teritoriile cucerite și administarte de romani și cele necucerite. Limesul de pe muntele Meseș era constituit din circa 60 de turnuri de supraveghere din piatră și lemn.


-  anul 124: împăratul roman Hadrian, a reorganizat Provincia Dacia divizând-o în trei mari părți: Dacia Porolissensis cu capitala la Porolissum, Dacia Apulensis cu capitala la Apulum (Alba Iulia) și Dacia Malvensis având capitala la Malva. Având în vedere că Poarta Meseșană reprezenta singura trecere de vale care străbătea bariera naturală a munților Meseș, Imperiul Roman a construit aici la Porolissum un important centru militar. Castrul mare de pe dealul Pomăt putea adăposti 3500 de militari și era sediul permanent pentru cohorta a V-a de lingoni și cohorta I Britanica. Mai târziu, de la începutul secolului al III-lea aici era sediul trupelor romane formate din cetățeni Cohorta a III-a Campestris civinum romanurum.


- anul 157: amfiteatrul situat la sud de castrul de pe dealul Pomăt a fost reconstruit din piatră, cu sprijinul indirect al împăratului Antonius Pius. Inițial exista un amfiteatru de lemn construit pe vremea împăratului Hadrian. Aici aveau loc lupte cu gladiatori, vânătoare de animale, acrobații etc.
-anii 193 – 211: comandantul legiunilor romane de la Carnuntum (Viena), Lucius Septimius Severus a devenit împărat (în anul 193) cu sprijinul soldaților romani din provinciile Dacice. Ca răsplată pentru ajutorul dat, acesta a recunoscut dreptul veteranilor de la Limesul roman de la Porolissum de a-și construi pe teritoriul statului roman un oraș care să aibă rang de municipiu.
- anul 214: Municipiul Porolissum primește vizita împăratului roman Marcus Aurelius Antonnius (Caracalla).
- anul 271: Împăratul roman Aurelian (Lucius Domitius Aurelianus) decide retragerea armatei și a administrației romane din Dacia.

Dintre toate sit-urile Complexului Arheologic, cele mai bine conservate și prin urmare cele mai vizitate de către turiști sunt Castrul mare de pe dealul Pomăt și Amfiteatrul. La Porolissum se ajunge relativ ușor. De pe drumul județean 191 C, Zalău – Creaca, la intersecția cu drumul care merge în satul Moigrad, există indicatoare spre Castrul Roman. De altfel, în tot județul, pe o rază de 40 de kilometri există indicatoare care înfățișează un soldat roman și care te îndrumă spre castru. Este o inițiativă lăudabilă a Consiliului Județean de promovare turistică a castrului. După ce traversezi tot satul Moigrad și lași în stânga Măgura Moigrad, drumul urcă spre complexul arheologic. Drumul nu este grozav, calitatea lucrărilor lasă de dorit dar se poate circula. Sus pe platou, există două cabane de lemn unde ar trebui să-l întâlnești pe singurul paznic care are grijă de întreg complexul. Dacă-l întâlnești, n-ai să scapi de poveștile interesante, deși uneori cam lungi, despre istoricul locului, despre săpăturile arheologice de aici. Este o enciclopedie ambulantă. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, facilitează accesul la complex prin completarea unui formular pe site-ul dedicat acestuia. Astfel îți anunți vizita și poți beneficia și de un ghid. În mod mormal, aici la intrare în complex se vând bilete de intrare. Spun în mod normal, pentru că s-ar putea să nu fie nimeni acolo, paznicul făcându-și rondul obișnuit. Câteva panouri informative îți oferă informațiile minime necesare despre locul în care te afli.

Încă de la intrare vei remarca ceea ce a mai rămas din Vama Romană. Fiind un oraș la margine de imperiu, schimburile comerciale cu ceea ce a mai rămas din Dacia se vămuiau aici. Este prima construcție de acest fel cunoscută în Imperiul Roman. De la vamă, pe drumul roman – o porțiune a drumului imperial ce lega Porolissum de Roma – ajungi la castrul Roman trecând pe lângă o serie de clădiri sacre și locuințe. Fiecare astfel de clădire este marcată și semnalizată prin tăblițe prin care se aduc explicații în limbile română și engleză.Pe măsură ce te apropii de castru, o imaginea spectaculoasă se profilează din ce în ce mai clar. Este Porta Paetoria, de o frumusețe greu de descris în cuvinte. Două turnuri semicirculare încadrează poarta formată din două arce de cerc. Sus, desupra arcelor, zidul crenelat amintește că intri într-o fortăreață. Stai minute în șir fermecat de frumusețea și măreția porții și nu poți să nu remarci simetria și proporțiile construcției.

Pătrunzând pe sub Porta Praetoria, pătrunzi, ca într-un sanctuar, în cel mai bine conservat castru roman din țară. Castrul avea o formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 230 x 300 metri. Era străbătut de două drumuri perpendiculare: Via Principalis care unea Porta Principalis Dextra și Porta Principalis Sinistra și de Via Praetoria de la Porta Praetoria la clădirea comandamentului ce se continua cu Via Decumana, ce unea Porta Decumana de aceeași clădire a comandamentului. Așadar, castrul avea patru porți de intrare, câte una pe mijlocul fiecărei laturi. Dintre toate, cel mai bine s-a conservat Porta Praetoria, descrisă anterior. Celelalte porți, păstrează doar ruine ale bastioanelor.

În mijlocul castrului se găsea Clădirea Comandamentului (Principia). Era construcția de referință a castrului, poziționată central. Din dimensiunea zidurilor rămase îți dai seama că era o construcție impunătoare, cu curte interioară.

Castrul mai dispunea de un Turn de Colț amplasat în colțul nordic al acestuia. Era sub forma unui bastion impozant de formă trapezoidală construit în zid de piatră. Făcea parte din structura defensivă a castrului.O altă construcție, destul de bine conservată este Amfiteatrul, situat în afara castrului, dincolo de Poarta Decumana. Este cea mai mare clădire publică din Dacia Romană. Construit inițial din lemn pe vremea împăratului Hadrian, a fost dărâmat și refăcut din piatră în anul 157 când împărat era Antonius Pius. Avea o capacitate de 5500 de spectaori și oferea spectacole cu ocazia diferitelor evenimente. Luptele de gladiatori sau vânătoarea de animale erau cele mai apreciate spectacole ținute aici.O plimbare prin castrul Roman de la Porolissum echivalează cu o întoarcere în timp, pe vremea gloriosului Imperiu Roman. Cei pasionați de istorie pot găsi la orice colț un detaliu interesant, pot rătăci ceasuri întregi printre ruine vechi de milenii, pot admira peisajul incredibil ce se desfășoară în față. Culmile împădurite ale Munților Meseș, pe unde trecea Limesul (granița imperiului) se oferă vizitatorului în toată splendoarea lor. Dincolo de ele, Zalăul încearcă să-și creeze un brand turistic din acest minunat castru.
De-a lungul secolelor aici au fost realizate numeroase săpături arheologice. O listă completă a acestora poate fi consultată aici .
Din 2004, în fiecare an aici funcționează o școală aplicată de arheologie în cadrul căreia, prin proiectul Porolissum Forum Project coordonat de către Eric C.de Sena  de la Jonh Cabot University Roma, au loc săpături arheologice. Rezultatele fiecărui sezon, informații despre staff-ul proiectului și despre participanți, pot fi consultate aici.

Informații complete și corecte din punct de vedere științific, despre Castrul Roman Porolissum dar și despre întregul complex arheologic, pot fi accesate aici

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...