sâmbătă, 12 mai 2012

Sălajul turistic (8) - Biserici de lemn (4)


În cadrul complexului Monahal de la Strâmba, există o biserică de lemn declarată monument istoric. Datează după unele surse din perioada 1461-1480 iar după altele de la 1725. Este singura construcție ce s-a păstrat din vechea așezare monahală. Fiind în cadrul unui așezământ monahal, este printre puținele biserici de lemn din Sălaj în care se oficiază frecvent slujbe religioase.


Am avut ocazia să văd biserica, cu ocazia vizitei efectuate la Mănăstirea Strâmba. Întregul loc este unul idilic, de liniște și pace sufletească. Peste tot se vede mâna de gospodari ai micii comunități de călugări de aici. Nici biserica de lemn nu face excepție, aceasta aflându-se în foarte bune condiții.Biserica cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” este din ”lemn de goron, de plan dreptunghiular, cu absida altarului decroșetată, poligonală cu cinci laturi. Acoperișul este înalt, acoperit cu șindrilă, străpuns de un turn-clopotniță încoronat cu un coif barocizat” (Sursa: Arhimandrit Grighentie Oțelea – Mănăstirea Strâmba loc sfânt de îndreptare a sufletului, Editura Episcopiei Sălajului ”Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2012)La biserică se poate ajunge pe alei de piatră ce coboară de pe esplanada unde se află Paraclisul, Stăreția și Arhondaricul. Treci printre diverse specii de arbori și arbuști ornamentali, printre zeci de soiuri de flori. Intrarea în pronaos se face prin partea de sud. Ușa de la intrare are ancadrament cu sculptură florală. Pe aceeași latură sudică a bisericii, a fost adăugată o prispă care dă întregii construcții o notă de eleganță. Aici se găseștec toaca și ciocănelele cu care călugării anunță ora de rugăciune. Ferestrele de pe latura sudică, două la număr, sunt mari și zăbrelite. Acolo unde naosul se îngustează, se găsește o cruce de lemn cu inscripții în chirilică ce abia se mai văd. Tot pe acest perete sudic, lângă ușa de intrare există un orar al slujbelor și o icoană. Ceea ce mi se pare ciudat, există o plăcuță de metal cu numărul 28, așa cum sunt cele de numerotare a caselor. Armonia construcției este ”stricată” doar de panoul electric, modern, ceea ce înseamnă că biserica este electrificată.


Fațada nordică conține o ușă, nefolosită și o fereastră mare dreptunghiulară. Mai multe bănci sunt înșiruite pe lîngă peretele bisericii. 


După ce admirăm biserica prin exterior, intrăm în pronaos. Pictura bisericii este, din păcate într-o stare avansată de degradare, necesitând intervenția rapidă a restauratorilor, a specialiștilor. Din câte am înțeles de la părintele stareț, există un proiect prin care Consiliul Județean Sălaj să includă biserica într-un proiect mai amplu ce vizează un circuit turistic al bisericilor de lemn. Este o veste bună, a cărei aplicare ar salva ceea ce se mai poate salva. Tot aici în pronaos se găsesc praporii ce sunt folosiți la diverse ritualuri religioase precum și broșuri, pliante și alte cărți de rugăciuni, toate pot fi cumpărate de către credincioși.
Trecerea dispre pronaos și naos se face printr-o ușă boltită. Deasupra se află o inscripție cu carectere sârbești, vizibilă atăt de o parte cât și de alta. Pictura este valoroasă, de o frumusețe greu de descris în cuvinte, în ciuda stării avansate de degradare. Acesta datează, conform unelor surse de la 1785. 

În naos, se află altarul cu icoana, acre conform tradiției este făcătoare de minuni. Icoana reprezintă ”Maica Domnului cu Pruncul” fiind denumită și ”Dulcele sărut”. Potrivit tradiției, a fost dăruită mănăstirii de unul din marii latifundiari ai Gârboului și executată de Luca din Iclod pe la 1673.În biserică se află la loc de cinste racla cu moaște ale Sf.Ierarh Nicolae și Veșmântul Sf.Cuvioase Parascheva de la Iași. Peste tot sunt flori proaspete iar într-un colț, discret, se vede o cameră video.  
După o scurtă rugăciune, ieșim la lumina zilei. Admirăm din nou frumusețea arhitecturii. Îmi atrage atenția turnul bisericii, care are o formă sveltă, elegantă. De asemenea în partea estică se găsește piatra ce a servit ca sfânt altar în secolul XV.


 
Dacă vreodată, vei avea ocazia să vizitezi aceste locuri, nu trebuie să ratezi biserica de lemn ”Adormirea Maicii Domnului” din cadrul Mănăstirii Strâmba. Aici vei găsi cu siguranță liniștea și pacea sufletească.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...