duminică, 14 august 2022

O nouă carte scrisă de profesorul Aurel Medve: Monografia satului Traniș

Harnicul profesor Aurel Medve a mai scris o carte, a 14-a. De data aceasta s-a aplecat asupra satului în care locuiește, Traniș din comuna Năpradea. Îl cunosc pe domnul profesor de ani buni, încă de când era directorul școlii din Năpradea. Apoi, după pensionare, am avut ocazia să ne întâlnim în condiții neprotocolare, ba chiar am fost ghidat de dumnealui prin arealul comunei Năpradea. Cele câteva excursii pe la balta de la Traniș sau prin cimitirul cu cruci ”celtice”, dar mai cu seamă incursiunea pe Prisnelul Vălișoarei, nu cred să le uit vreodată. Fără să mai vorbim de schimbul de informații pe care-l facem constant, fiind amândoi preocupați de istoria, cultura și frumusețile naturale ale locurilor. Așa că, o carte cu dedicație semnată de Aurel Medve este o comoară pentru mine. Nu cred că pot descrie în cuvinte bucuria de a răsfoi și citi fragmente din această lucrare monografică.Lucrarea este una voluminoasă, având peste 500 de pagini. Și, așa cum îi stă bine unui profesor adevărat (având specialitatea geografie), cartea este riguros structurată având capitole dedicate istoriei și geografiei satului, a evoluției demografice, elemente ce țin de etnografia satului, de viața religioasă a locuitorilor, de învățământul din localitate. Desigur, nu au fost uitați oamenii de seamă ai satului și nici amintirile și mesajele celor care au vrut să-și exprime un gând față de satul copilăriei lor.

”Această monografie a Tranișului s-a dorit a fi o carte despre oamenii care au trăit în vremuri apuse, despre satul cu rânduieli simple și oameni harnici, agricultori pricepuți, dornici să-și trimită pruncii la școli mai înalte, o icoană în care urmașii trănișenilor să-și regăsească obârșia, moșii și strămoșii sau o grădină imaginară cu cărări pe care să pășească cu luare-aminte spre obârșii.” Așa își începe profesorul Aurel Medve monografia. Sunt cuvinte care au darul de a stârni curiozitatea cititorului. Iar pe măsură ce răsfoiești paginile volumului, te vei cufunda într-o lume mirifică, a satului românesc de pe Valea Someșului. Și, citind cartea, îți vei aminti de satul copilăriei tale. Mie așa mi s-a întâmplat...

Nu voi descrie în amănunt capitolele cărții. Ar însemna să-i lipsesc cititorului plăcerea de a le descoperi el singur. Am să precizez însă că în lectura cărții se simte stilul inconfundabil al profesorului Medve, cizelat în anii de catedră sau în exercițiul redactării unor cărți și articole științifice publicate în reviste de specialitate. Și se mai simte ceva: darul de povestitor. Da, profesorul Aurel Medve este un mare povestitor. Și când vine vorba despre locurile natale sau despre cele prin care l-au purtat pașii o face extrem de bine.

Îmi place în mod deosebit capitolul al 3-lea, intitulat Graiul local în care domnul profesor reușește un studiu lingvistic aproape complet al graiului vorovit în zonă. Glosarul cuvintelor, grupate alfabetic, se întinde pe 36 de pagini și constituie un veritabil document ce își va dovedi valoarea în timp, odată cu dispariția din vocabularul localnicilor a multora dintre aceste cuvinte.

Capitolul Aspecte etnografice legate de satul Traniș, cel mai amplu al monografiei, este bogat ilustrat cu fotografii ce surprind elemente de arhitectură țărănească, ocupații agricole, meserii tradiționale etc. Aceste ilustrații se constituie de asemenea într-o veritabilă arhivă fotografică ce documentează istoria locului. 

Așa cum este firesc, școlii îi este dedicat un capitol consistent. Documentele de arhivă consultate și fotografiile pe care diferiți consăteni i le-au pus cu generozitate la dispoziție, dar mai ales listele cu numele tuturor elevilor școlii, grupate pe ani școlari, sunt de asemenea documente prețioase. 

Anexele sunt și ele valoroase. Pe lângă programul manifestărilor ce vor avea loc peste o săptămână, prilejuite de împlinirea a 275 de ani de la atestarea școlii și a 110 ani de la edificarea bisericii de zid, anexele monografiei cuprind și reproducerea scurtei monografii a școlii realizată în anul 1927 de către învățătorul de atunci dar și tabelul cu toți dascălii care au funcționat la școala din Traniș alături de date statistice legate de efectivele de elevi. Ca un documentarist ce se respectă, domnul profesor Aurel Medve a ținut să redea lista nominală a persoanelor care au fost chestionate / înregistrate.

Cartea este prefațată de dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” Baia Mare care mărturisește: ”autorul acestei cărți, profesorul Aurel Medve s-a împovărat cu scrierea monografiei satului Traniș, baștina soției sale, și m-a învrednicit cu realizarea prefeței, tocmai pentru că știe că, în cadrul cultului pentru carte, sub înaltul semn al lui Homo dactus, am o înclinație precumpănitoare pentru acest tip de lucrări, încărcate cu polisemii și polivalențe, multă cercetare științifică, dar și o eventuală dragoste în acest tip de iconologie și iconografie românească.”

În Postfață, drd. Daniel Stejeran, manager al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Țara Silvaniei” mărturisește: ”Elocvența cărții este dată de bogăția detaliilor, a cercetărilor și izvoarelor prezentate cu migală de Aurel Medve, chiar dacă domnia sa nu este un ”fiu al satului.” Perseverența și determinarea profesorului Medve, ne lasă nouă generațiilor de acum și viitoare, informații prețioase, o adevărată comoară, neîngropată, dar care poate fi relevată și descoperită mereu de către toți cei interesați.”

Monografia Satului Traniș a văzut lumina tiparului în colecția ”monografii” a Editurii ”Caiete Silvane” și a apărut cu sprijinul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi al Consiliului Județean Sălaj. 

Volumul va fi lansat în 21 august 2022 cu prilejul acţiunii „Întâlnirea cu fiii satului Traniş”, dedicată împlinirii a 275 de ani de la atestarea şcolii şi a 110 ani de la edificarea bisericii de zid.
Aurel Medve - scurtă biografie

Aurel Medve s-a născut la Năpradea, pe 19 octombrie 1950, într-o familie de ţărani. A absolvit Liceul Teoretic Zalău, în anul 1969, după care a urmat cursurile Facultăţii de Biologie-Geografie, secţia Geografie, la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, pe care a absolvit-o ca „şef de promoţie”, în anul 1973, renunţând la o carieră academică, pentru a reveni în Sălaj, ca dascăl de geografie.

Şi-a început activitatea didactică la şcoala din Gâlgău Almaşului (1973-1975), mai apoi a lucrat la Şcoala din Bălan (1975-1979), unde a fost director coordonator, perioadă în care s-a construit o şcoală nouă, iar din anul 1979, s-a întors în satul natal. A participat cu comunicări ştiinţifice la șapte simpozioane/congrese naţionale (geografie, geomorfologie, speologie, turism şcolar), a publicat peste 40 de lucrări ştiinţifice (geografie, geomorfologie, meteorologie-climatologie, mediu, ecologie, istorie etc.) şi a colaborat cu articole la diverse ziare şi reviste.

Din cei 45 de ani de activitate în învăţământ, vreme de 37 de ani a fost director de şcoală contribuind la modernizarea bazei didactico-materiale a şcolilor din comuna Năpradea. În anul 1980 a înfiinţat cercul de geografie şi turism „Samus 2000”, cu care a organizat 23 de expediţii şcolare, în Concursul Naţional „Expediţiile Cutezătorii”, obţinând numeroase trofee şi premii, pentru cele mai bune expediţii din ţară. A efectuat cu elevii sute de drumeţii, vizite şi excursii, în orizontul local şi în judeţul Sălaj.

Pentru munca desfăşurată, în 1985, a primit titlul de „Profesor evidenţiat”, iar în anul 2008 distincţia „Gheorghe Lazăr”. Este autor sau coautor a 13 cărţi, dintre care amintim: autor – „Fascinaţia muntelui, drumeţii şi expediţii şcolare montane”, 1997, Ed. Lekton, Zalău; „Năpradea – locuri, oameni, fapte (monografia comunei)”, 2002 şi „Pe urmele unor legende din Carpaţi”, 2004, Ed. Silvania, Zalău; „Dor de munte”, 2006, Ed. Dacia Porolissensis, Zalău; „Monografia şcolii din Năpradea”, 2017, Ed. Şcoala Noastră, Zalău; „Nume de locuri în comuna Năpradea”, 2020, Ed. Caiete Silvane, Zalău şi coautor – „Năpradea din sufletul meu (Contribuţii la monografia satului)”, 2006, Ed. Silvania, Zalău; „Ghidul ariilor naturale protejate din judeţul Sălaj”, 2008; „Obiective turistice în nord-estul judeţului Sălaj”, 2011 şi „Comori ale naturii în orizontul local al comunei Năpradea”, 2012, Ed. Şcoala Noastră, Zalău.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...